psycholog Anna Ręklewska

Nazywam się Anna Ręklewska i jestem psy­cho­logiem oraz doświadczoną psy­cho­­te­ra­­peu­tką.

Spe­cja­lizuję się w psychoterapii in­dy­wi­du­al­nej, psychoterapii rodzinnej oraz w psychoterapii par.

Od 2004 roku prowadzę Gabinet Psychoterapii, gdzie zajmuję się diagnozą, terapią oraz prowadzę szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i gim­naz­jal­nych.

Mój gabinet uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w zakresie technik psychometrycznych i narzędzi terapeutycznych związanych z diagnozą oraz terapią pedagogiczną dzieci.

Zajmuję się także, prowadzeniem treningów w zakresie:
♦ Odkrywania kompetencji osobistych
♦ Rozwoju osobistego, samorealizacji
♦ Podniesienia poziomu motywacji

Kwalifikacje:
♦ Studia z Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim – ukoń­czo­ne w 2001 roku z oceną bardzo dobrą
♦ Ukończone Podyplomowe Szkolenie z Psychoterapii – organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.